• Elk zing' Zijn lof begeleidings-CD 9789491601682

Elk zing' Zijn lof begeleidings-CD

Met de bundel Elk zing’ Zijn lof krijgen school en gezin de beschikking over een repertoire van geestelijke liederen met bevindelijke inhoud. De bundel bevat bekende gedichten uit het erfgoed van de Nadere Reformatie waarvan sommige voor het eerst op muziek zijn gezet, maar ook teksten van jongere datum. De liederen zijn te zingen op aansprekende melodieën en veelal genoteerd met een instrumentale begeleiding of vocale tegenstem.

Een deel van de liederen is geschikt voor het jonge kind. Andere zettingen zijn ook bruikbaar voor verenigingen of muziekgroepen.

De bundel wordt ondersteund met geluidsbestanden via de website www.elkzingzijnlof.nl

Deze bundel verschijnt onder redactie van en in samenwerking met het Ds. G.H. Kerstencentrum

Aan de zettingen werkten o.a. mee: Chiel Jan van Hofwegen, Dick Sanderman, Leander van der Steen, Gerben Budding, Gerard de Wit, Eeuwe de Jong, Henk C. de Gelder en Martien van der Zwan.


Op deze Cd staan 247 voorbeelden van de muziek om te luisteren hoe een lied gespeeld moet worden

 001 Geen eigen licht

 002 Geen eigen licht-tegenstem

 003 Gebed voor het bijbellezen

 004 Gebed voor het bijbellezen-canon

 005 Gebed voor het bijbellezen-bewerking website

 006 Dit boek is meer dan goud

 007 Dit boek is meer dan goud-tegenstem

 008 De sabbat

 009 De sabbat-tegenstem

 010 Gebed voor de kerkdienst

 011 Gebed voor de kerkdienst-tegenstem

 012 Gods Woord en Geest

 013 Gods Woord en Geest-tegenstem

 014 Het Licht der wereld

 015 Het Licht der wereld-tegenstem

 016 The Holy Baptism

 017 The Holy Baptism-tegenstem

 018 Groot voorrecht van de doop

 019 Groot voorrecht van de doop-tegenstem

 020 Heilig Avondmaal

 021 Heilig Avondmaal-tegenstem

 022 De val in Adam

 023 De val in Adam-tegenstem

 024 Zelfkennis

 025 Mijn natuurstaat

 026 Mijn ik zit op de troon 1-3

 027 Mijn ik zit op de troon 1-3-tegenstem

 028 Mijn ik zit op de troon 4-6

 029 Mijn ik zit op de troon 4-6-tegenstem

 030 Mijn stenen hart

 031 Mijn stenen hart-tegenstem

 032 Zondensmart

 033 Zondensmart-tegenstem

 034 Zielenvragen

 035 Zielenvragen-tegenstem

 036 Wedergeboorte

 037 Wedergeboorte-tegenstem

 038 Werk Zelf wat U gebiedt

 039 Werk Zelf wat U gebiedt-tegenstem

 040 Genadetroon

 041 Genadetroon-tegenstem

 042 Zoek Jezus veel

 043 Een blik uit Uw ogen

 044 Een blik uit Uw ogen-tegenstem

 045 Jezus, mijn Koning

 046 Jezus, mijn Koning-tegenstem

 047 Christen bij het kruis

 048 Het bloed van Christus

 049 Het bloed van Christus-tegenstem

 050 't Geloof dat alles overwint

 051. 't Geloof dat alles overwint-tegenstem

 052 De rijke bedelaar

 053 De rijke bedelaar-tegenstem

 054 O Jezus, wees mijn Borge

 055 O Jezus, wees mijn Borge-tegenstem

 056 Lofzang des Heeren

 057 Lofzang des Heeren-tegenstem

 058 Waarom was 't op mij gemunt

 059 Waarom was 't op mij gemunt-tegenstem

 060 Het grote voorrecht van Gods volk

 061. Het grote voorrecht van Gods volk-tegenstem

 062. Het horen van Jezus' stem

 063 Het horen van Jezus' stem-tegenstem

 064 Rechtvaardigmaking

 065 Lofzang van Job

 066 De enige troost

 067 De enige troost-tegenstem

 068 Jezus' school

 069 Jezus' school-tegenstem

 070 Jezus' kracht

 071 Jezus' kracht-tegenstem

 072 De ware tevredenheid

 073 De ware tevredenheid-tegenstem

 074 Ik ben U dank verschuldigd

 075 Ik ben U dank verschuldigd-tegenstem

 076 Liefde- en vreugdetranen

 077 Liefde- en vreugdetranen-tegenstem

 078 Lof Gods

 079 Lof Gods-tegenstem

 080 Ware vrijheid

 081 Ware vrijheid-tegenstem

 082 Vreedzaam leven

 083 Echt zingen

 084 Echt zingen-tegenstem

 085 Verjaardagslied

 086 Verjaardagslied-tegenstem

 087 Schepper van het leven

 088 Schepper van het leven-tegenstem

 089 Lijdzaam dragen

 090 Lijdzaam dragen-tegenstem

 091 Gods werken

 092 Gods werken-tegenstem

 093 O Schepper van de zon

 094 O Schepper van de zon-tegenstem

 095 O heerlijk, heilig Wezen

 096 O heerlijk, heilig Wezen-tegenstem

 097 't Aardse is ijdelheid

 098 't Aardse is ijdelheid-tegenstem1

 099 't Aardse is ijdelheid-tegenstem2

 100 Mijn genade is u genoeg

 101 Mijn genade is u genoeg-tegenstem

 102 In tegenspoed tevreden

 103 In tegenspoed tevreden-tegenstem

 104 Zonder Jezus is geen leven

 105 Vrolijk kruisdragen

 106 Reislied van de pelgrim

 107Reislied van de pelgrim-tegenstem

 108 Niets van ons

 109 Niets van ons-tegenstem

 110 Zielzucht tot de Heere Jezus

 111 Zielzucht tot de Heere Jezus-tegenstem

 112 Door druk en kruis

 113 Door druk en kruis-tegenstem

 114 Ik ben een vreemdeling

 115 Ik ben een vreemdeling-tegenstem

 116 O eeuwigheid, kom ras

 117 O eeuwigheid, kom ras-tegenstem

 118 Verrijzen in verwondering

 119 Verrijzen in verwondering-tegenstem

 120 Zij zingen het lied van Mozes

 121 Zij zingen het lied van Mozes-tegenstem

 122 Gebed van en voor Israel

 123 Gebed van en voor Israel-tegenstem

 124 Chief Shepherd

 125 Chief Shepherd-tegenstem

 126 Gebed bij het opstaan

 127 Ochtendgebed

 128 Ochtendgebed-tegenstem

 129 Avondgebed

 130 Avondgebed-tegenstem

 131 Spreek, Heere, Uw knecht hoort

 132 Spreek, Heere, Uw knecht hoort-tegenstem

 133 Gebed voor het eten

 134 Gebed voor het eten-tegenstem

 135 Gebed om gehoorzaamheid

 136 Gebed om gehoorzaamheid-tegenstem

 137 Mijn Jezus lief

 138 Mijn Jezus lief-tegenstem

 139 Ik vrees dat ik nog alles mis

 140 Ik vrees dat ik nog alles mis-tegenstem

 141 Profeet, Priester, Koning

 142 Profeet, Priester, Koning-tegenstem

 143 Gods bevel en raadsbesluit

 144 Gods bevel en raadsbesluit-tegenstem

 145 Nooit vergeefs gesmeekt

 146 Bede

 147 Bede-tegenstem

 148 De schepping

 149 De toren van Babel

 150 De toren van Babel-tegenstem

 151 Abram tel de sterren

 152 Abraham en Izak

 153 Jacobs weg

 154 Jacobs weg-tegenstem

 155 Jacobs naam

 156 Schelfzeelied

 157 Schelfzeelied-tegenstem

 158 David, de herders en de goede Herder

 159 David, de herders en de goede Herder-tegenstem

 160 Elia's God

 161 Elia's God-tegenstem

 162 De bron van Siloam

 163 De blinde genezen

 164 De blinde genezen-tegenstem

 165 Effatha

 166 Effatha-tegenstem

 167 De tollenaar in de tempel

 168 De tollenaar in de tempel-tegenstem

 169 De kamerling van Candace

 170 De kamerling van Candace-tegenstem

 171 Advent - piano

 172 Advent

 173 Advent-tegenstem

 174 Advent-tegenstem - piano

 175 Immanuel

 176 Immanuel-tegenstem

 177 De Spruite Davids

 178 Welkom, Silo, Vredevorst

 179 Welkom, Silo, Vredevorst-tegenstem

 180 Het wonder van Bethlehem

 181 Een veestal was Uw woning

 182 Een veestal was Uw woning-tegenstem

 183 Glory to God in the highest

 184 Glory to God in the highest-tegenstem

 185 Bethlehems Licht

 186 Bethlehems Licht-tegenstem

 187 Jezus gelegd in de kribbe

 188 Jezus gelegd in de kribbe-tegenstem

 189 Op de geboorte van de Heere Jezus

 190 Op de geboorte van de Heere Jezus-tegenstem

 191 Simeon

 192 Simeon-tegenstem

 193 Anna

 194 Anna-tegenstem

 195 De wijzen uit het oosten

 196 De wijzen uit het oosten-tegenstem

 197 Gij lijdt mijn pijn

 198 Gij lijdt mijn pijn-tegenstem

 199 Gethsemane

 200 Gethsemane - piano

 201 Gethsemane-tegenstem

 202 Gethsemane-tegenstem - piano

 203 Op weg naar Golgotha

 204 Simon van Cyrene

 205 Simon van Cyrene-tegenstem

 206 Lijden in ziel en lichaam

 207 Hij droeg onze smarten

 208 Hij droeg onze smarten-tegenstem

 209 Zijn striemen hebben ons genezen

 210 Zijn striemen hebben ons genezen-tegenstem

 211 Geduldig Lam

 212 Geduldig Lam-tegenstem

 213 Lijdensoverdenking

 214 Lijdensoverdenking-tegenstem

 215 De Leeuw uit Juda

 216 De Leeuw uit Juda-tegenstem

 217 Roemen in het kruis

 218 Roemen in het kruis-tegenstem

 219 Verschijningen na Pasen

 220 Verschijningen na Pasen-tegenstem

 221 Rust op de zevende dag

 222 Rust op de zevende dag-tegenstem

 223 Maria Magdalena

 224 De verloochening van Petrus

 225 De verloochening van Petrus-tegenstem

 226 Hemelvaart

 227 Hemelvaart-tegenstem

 228 In Uw heerlijkheid gezeten

 229 In Uw heerlijkheid gezeten-tegenstem

 230 Gebed om de Geest

 231 Gebed om de Geest-tegenstem

 232 Het lied van de Pinkstervruchten

 233 Het lied van de Pinkstervruchten-tegenstem

 234 Door 's Heeren Geest

 235 Door 's Heeren Geest-tegenstem

 236 Biddag

 237 Biddag-tegenstem

 238 Dankdag

 239 Dankdag-tegenstem

 240 Oudejaarslied

 241 Oudejaarslied-tegenstem

 242 Psalm 90

 243 Psalm 90-tegenstem

 244 Nieuwjaarslied

 245 Nieuwjaarslied-tegenstem

 246 Gedenk te sterven

 247 Gedenk te sterven-tegenstem

001 Geen eigen licht
002 Geen eigen licht-tegenstem
003 Gebed voor het bijbellezen
004 Gebed voor het bijbellezen-canon
005 Gebed voor het bijbellezen-bewerking website
006 Dit boek is meer dan goud
007 Dit boek is meer dan goud-tegenstem
008 De sabbat
009 De sabbat-tegenstem
010 Gebed voor de kerkdienst
011 Gebed voor de kerkdienst-tegenstem
012 Gods Woord en Geest
013 Gods Woord en Geest-tegenstem
014 Het Licht der wereld
015 Het Licht der wereld-tegenstem
016 The Holy Baptism
017 The Holy Baptism-tegenstem
018 Groot voorrecht van de doop
019 Groot voorrecht van de doop-tegenstem
020 Heilig Avondmaal
021 Heilig Avondmaal-tegenstem
022 De val in Adam
023 De val in Adam-tegenstem
024 Zelfkennis
025 Mijn natuurstaat
026 Mijn ik zit op de troon 1-3
027 Mijn ik zit op de troon 1-3-tegenstem
028 Mijn ik zit op de troon 4-6
029 Mijn ik zit op de troon 4-6-tegenstem
030 Mijn stenen hart
031 Mijn stenen hart-tegenstem
032 Zondensmart
033 Zondensmart-tegenstem
034 Zielenvragen
035 Zielenvragen-tegenstem
036 Wedergeboorte
037 Wedergeboorte-tegenstem
038 Werk Zelf wat U gebiedt
039 Werk Zelf wat U gebiedt-tegenstem
040 Genadetroon
041 Genadetroon-tegenstem
042 Zoek Jezus veel
043 Een blik uit Uw ogen
044 Een blik uit Uw ogen-tegenstem
045 Jezus, mijn Koning
046 Jezus, mijn Koning-tegenstem
047 Christen bij het kruis
048 Het bloed van Christus
049 Het bloed van Christus-tegenstem
050 't Geloof dat alles overwint
051. 't Geloof dat alles overwint-tegenstem
052 De rijke bedelaar
053 De rijke bedelaar-tegenstem
054 O Jezus, wees mijn Borge
055 O Jezus, wees mijn Borge-tegenstem
056 Lofzang des Heeren
057 Lofzang des Heeren-tegenstem
058 Waarom was 't op mij gemunt
059 Waarom was 't op mij gemunt-tegenstem
060 Het grote voorrecht van Gods volk
061. Het grote voorrecht van Gods volk-tegenstem
062. Het horen van Jezus' stem
063 Het horen van Jezus' stem-tegenstem
064 Rechtvaardigmaking
065 Lofzang van Job
066 De enige troost
067 De enige troost-tegenstem
068 Jezus' school
069 Jezus' school-tegenstem
070 Jezus' kracht
071 Jezus' kracht-tegenstem
072 De ware tevredenheid
073 De ware tevredenheid-tegenstem
074 Ik ben U dank verschuldigd
075 Ik ben U dank verschuldigd-tegenstem
076 Liefde- en vreugdetranen
077 Liefde- en vreugdetranen-tegenstem
078 Lof Gods
079 Lof Gods-tegenstem
080 Ware vrijheid
081 Ware vrijheid-tegenstem
082 Vreedzaam leven
083 Echt zingen
084 Echt zingen-tegenstem
085 Verjaardagslied
086 Verjaardagslied-tegenstem
087 Schepper van het leven
088 Schepper van het leven-tegenstem
089 Lijdzaam dragen
090 Lijdzaam dragen-tegenstem
091 Gods werken
092 Gods werken-tegenstem
093 O Schepper van de zon
094 O Schepper van de zon-tegenstem
095 O heerlijk, heilig Wezen
096 O heerlijk, heilig Wezen-tegenstem
097 't Aardse is ijdelheid
098 't Aardse is ijdelheid-tegenstem1
099 't Aardse is ijdelheid-tegenstem2
100 Mijn genade is u genoeg
101 Mijn genade is u genoeg-tegenstem
102 In tegenspoed tevreden
103 In tegenspoed tevreden-tegenstem
104 Zonder Jezus is geen leven
105 Vrolijk kruisdragen
106 Reislied van de pelgrim
107Reislied van de pelgrim-tegenstem
108 Niets van ons
109 Niets van ons-tegenstem
110 Zielzucht tot de Heere Jezus
111 Zielzucht tot de Heere Jezus-tegenstem
112 Door druk en kruis
113 Door druk en kruis-tegenstem
114 Ik ben een vreemdeling
115 Ik ben een vreemdeling-tegenstem
116 O eeuwigheid, kom ras
117 O eeuwigheid, kom ras-tegenstem
118 Verrijzen in verwondering
119 Verrijzen in verwondering-tegenstem
120 Zij zingen het lied van Mozes
121 Zij zingen het lied van Mozes-tegenstem
122 Gebed van en voor Israel
123 Gebed van en voor Israel-tegenstem
124 Chief Shepherd
125 Chief Shepherd-tegenstem
126 Gebed bij het opstaan
127 Ochtendgebed
128 Ochtendgebed-tegenstem
129 Avondgebed
130 Avondgebed-tegenstem
131 Spreek, Heere, Uw knecht hoort
132 Spreek, Heere, Uw knecht hoort-tegenstem
133 Gebed voor het eten
134 Gebed voor het eten-tegenstem
135 Gebed om gehoorzaamheid
136 Gebed om gehoorzaamheid-tegenstem
137 Mijn Jezus lief
138 Mijn Jezus lief-tegenstem
139 Ik vrees dat ik nog alles mis
140 Ik vrees dat ik nog alles mis-tegenstem
141 Profeet, Priester, Koning
142 Profeet, Priester, Koning-tegenstem
143 Gods bevel en raadsbesluit
144 Gods bevel en raadsbesluit-tegenstem
145 Nooit vergeefs gesmeekt
146 Bede
147 Bede-tegenstem
148 De schepping
149 De toren van Babel
150 De toren van Babel-tegenstem
151 Abram tel de sterren
152 Abraham en Izak
153 Jacobs weg
154 Jacobs weg-tegenstem
155 Jacobs naam
156 Schelfzeelied
157 Schelfzeelied-tegenstem
158 David, de herders en de goede Herder
159 David, de herders en de goede Herder-tegenstem
160 Elia's God
161 Elia's God-tegenstem
162 De bron van Siloam
163 De blinde genezen
164 De blinde genezen-tegenstem
165 Effatha
166 Effatha-tegenstem
167 De tollenaar in de tempel
168 De tollenaar in de tempel-tegenstem
169 De kamerling van Candace
170 De kamerling van Candace-tegenstem
171 Advent - piano
172 Advent
173 Advent-tegenstem
174 Advent-tegenstem - piano
175 Immanuel
176 Immanuel-tegenstem
177 De Spruite Davids
178 Welkom, Silo, Vredevorst
179 Welkom, Silo, Vredevorst-tegenstem
180 Het wonder van Bethlehem
181 Een veestal was Uw woning
182 Een veestal was Uw woning-tegenstem
183 Glory to God in the highest
184 Glory to God in the highest-tegenstem
185 Bethlehems Licht
186 Bethlehems Licht-tegenstem
187 Jezus gelegd in de kribbe
188 Jezus gelegd in de kribbe-tegenstem
189 Op de geboorte van de Heere Jezus
190 Op de geboorte van de Heere Jezus-tegenstem
191 Simeon
192 Simeon-tegenstem
193 Anna
194 Anna-tegenstem
195 De wijzen uit het oosten
196 De wijzen uit het oosten-tegenstem
197 Gij lijdt mijn pijn
198 Gij lijdt mijn pijn-tegenstem
199 Gethsemane
200 Gethsemane - piano
201 Gethsemane-tegenstem
202 Gethsemane-tegenstem - piano
203 Op weg naar Golgotha
204 Simon van Cyrene
205 Simon van Cyrene-tegenstem
206 Lijden in ziel en lichaam
207 Hij droeg onze smarten
208 Hij droeg onze smarten-tegenstem
209 Zijn striemen hebben ons genezen
210 Zijn striemen hebben ons genezen-tegenstem
211 Geduldig Lam
212 Geduldig Lam-tegenstem
213 Lijdensoverdenking
214 Lijdensoverdenking-tegenstem
215 De Leeuw uit Juda
216 De Leeuw uit Juda-tegenstem
217 Roemen in het kruis
218 Roemen in het kruis-tegenstem
219 Verschijningen na Pasen
220 Verschijningen na Pasen-tegenstem
221 Rust op de zevende dag
222 Rust op de zevende dag-tegenstem
223 Maria Magdalena
224 De verloochening van Petrus
225 De verloochening van Petrus-tegenstem
226 Hemelvaart
227 Hemelvaart-tegenstem
228 In Uw heerlijkheid gezeten
229 In Uw heerlijkheid gezeten-tegenstem
230 Gebed om de Geest
231 Gebed om de Geest-tegenstem
232 Het lied van de Pinkstervruchten
233 Het lied van de Pinkstervruchten-tegenstem
234 Door 's Heeren Geest
235 Door 's Heeren Geest-tegenstem
236 Biddag
237 Biddag-tegenstem
238 Dankdag
239 Dankdag-tegenstem
240 Oudejaarslied
241 Oudejaarslied-tegenstem
242 Psalm 90
243 Psalm 90-tegenstem
244 Nieuwjaarslied
245 Nieuwjaarslied-tegenstem
246 Gedenk te sterven
247 Gedenk te sterven-tegenstem

Nog geen beoordelingen voor dit product

Geef beoordeling

Om een beoordeling te schrijven moet u inloggen of zich registreren

Elk zing' Zijn lof begeleidings-CD

 • Merk: De Toren, Uitgeverij
 • Categorieën: LIEDBUNDELS
 • Model: 9789491601682
 • Auteurs: Haan, M. den (Redactie), Manen, A.M. van (Redactie)
 • Jaar: 2015
 • ISBN: 9789491601682
 • Pagina's: 1 mp3 Cd
 • Formaat: Luister cd Mp3 of Downlo
 • Taal: Nederlands
 • Publicatie Datum: February 3, 2017
 • Spaarpunten: 10
 • Beschikbaarheid: Op voorraad
 • € 10,50


Beschikbare opties:Gerelateerde producten

Elk zing' Zijn lof muziekbundel

Elk zing' Zijn lof muziekbundel

Elk zing' Zijn lof muziekbundelMet de bundel Elk zing’ Zijn lof krijgen school en gezin de beschikki..

€ 29,95

Elk zing' Zijn lof tekstboek

Elk zing' Zijn lof tekstboek

Elk zing' Zijn lof tekstboekMet de bundel Elk zing’ Zijn lof krijgen school en gezin de beschikking ..

€ 7,95

Tags: Elk zing' Zijn lof, begeleidings-CD