Alle roem is uitgesloten

Alle roem is uitgesloten

Gezang 173 uit de Hervormde bundel 1938


Product vergelijk (0)


Alle roem is uitgesloten - Arjan van Hees

Alle roem is uitgesloten - Arjan van Hees

Hees, Arjan van

Alle roem is uitgesloten van Arjan van HeesInhoud:Toccata - fantasie over 'Alle roem is uitgesloten'..

€ 14,95

Alle roem is uitgesloten - Marco den Toom

Alle roem is uitgesloten - Marco den Toom

Toom, Marco den

Alle roem is uitgesloten van Marco den Toom Inhoud: Fantasie: Alle roem is uitgeslotenVerkrijgbaar ..

€ 9,95

Koraalboek 1 - Dirk Jans. Zwart

Koraalboek 1 - Dirk Jans. Zwart

Zwart, Dirk Jansz.

Koraalboek 1 van Dirk Jans. ZwartUit het Liedboek en het Gereformeerd KerkboekInhoud:God in den hoog..

€ 9,95

Vier koraalmelodieën - Feike Asma

Vier koraalmelodieën - Feike Asma

Asma, Feike

Vier koraalmelodieën van Feike AsmaInhoud: 1. Komt als kind'ren van het licht2. Jezus is mijn T..

€ 15,90

10 gezangen in 2 toonsoorten - Jan van Weelden

10 gezangen in 2 toonsoorten - Jan van Weelden

Weelden, Jan van

10 gezangen in 2 toonsoorten van Jan van Weelden Inhoud: 1. Alle roem is uitgesloten2. Beveel ge..

€ 13,95

Alle roem is uitgesloten - Teke Bijlsma

Alle roem is uitgesloten - Teke Bijlsma

Bijlsma, Teke

Alle roem is uitgesloten van Teke Bijlsma..

€ 7,95

Koraalbewerkingen 2 - Andre Knevel

Koraalbewerkingen 2 - Andre Knevel

Knevel. Andre

Koraalbewerkingen 2 van André KnevelInhoud: Alle roem is uitgesloten Ik wil zingen van mijn Heil..

€ 13,95

Voorspelen en bewerkingen 2 - Cris Boss

Voorspelen en bewerkingen 2 - Cris Boss

Boss, Cris

Voorspelen en bewerkingen 2 van Cris Boss Inhoud:Psalm 23Psalm 75Halleluja, lof zij den HeerAlle roe..

€ 13,95

Improvisaties 4 - John Propitius

Improvisaties 4 - John Propitius

Propitius, John

Improvisaties 4 van John PropitiusFantasie: Alle roem is uitgesloten..

€ 12,95

Geestelijke liederen serie 07 - Orgel en keyboard

Geestelijke liederen serie 07 - Orgel en keyboard

Geestelijke liederen serie 07 - Orgel en keyboard Inhoud: Maak ons een leger, O Heer Breng dan..

€ 12,50

Enige gezangen voor orgel - Jan Zwart

Enige gezangen voor orgel - Jan Zwart

Zwart, Jan

Enige gezangen voor orgel van Jan Zwart Nederlandse orgelmuziek Boek XInhoud:De Tien Geboden des He..

€ 6,95

Alle roem is uitgesloten - Jan Zwart

Alle roem is uitgesloten - Jan Zwart

Zwart, Jan

Alle roem is uitgesloten van Jan Zwart Nederlandse orgelmuziek Boek XIIInhoud:Postludium en koraal:..

€ 6,50

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 13

Alle roem is uitgesloten

Vers 1
Alle roem is uitgesloten,
onverdiende zaligheen
heb ik van mijn God genoten,
'k roem in vrije gunst alleen!
Ja, eer ik nog was geboren,
eer Gods hand, die alles schiep,
iets uit niets tot aanzijn riep,
heeft zijn liefde mij verkoren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Vers 2
Met mijn zware val bewogen,
bood Gods liefde mij de hand.
O ontfermend mededogen,
liefde boven mijn verstand!
Vijandschap was mijn bedenken,
vlees'lijk, onder 't kwaad verkocht,
had ik nimmer Hem gezocht,
Hij wou m' eerst zijn liefde schenken:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Vers 3
Zo, zo lief had God de wereld,
dat Hij zijne eigen Zoon
voor die afgevallen wereld
overgaf aan smaad en hoon.
Ja, toen wij nog zondaars waren,
schonk d' Ontfermer ons gena,
stierf zijn Zoon op Golgotha,
stierf voor ons, die zondaars waren:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Vers 4
'k Bleef Gods roeping nog weerstreven,
maar, verzoend door Jezus' bloed,
schonk Hij mij geloof ten leven,
en vernieuwing van gemoed.
'k Zag mijn schuld met schaamt' en rouwe,
'k zag wat God m' in Christus gaf,
'k lei mijn snode argwaan af
en geloofd' aan 's Vaders trouwe:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Vers 5
Om te sterven aan de zonden,
schenkt zijn liefde mij de Geest,
wiens vertroosting al de wonden
van mijn zondig hart geneest,
die mij 't waar geluk leert kennen,
mij vervult met Christuszin,
en door dank'bre wedermin
mij aan zijne dienst wil wennen:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Vers 6
Dat heet gadelooz' ontferming,
dat genade, rijk en vrij!
God schenkt redding, schenkt bescherming,
schenkt z' aan zondaars, schenkt z' ook mij.
Ja, wanneer mijn onvermogen,
en mijn diep bederf mij smart,
toont mij 't godd'lijk Vaderhart
zijn verlossend mededogen:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Vers 7
Kan een vrouw haar kind vergeten,
als haar zuig'ling schreit van pijn?
Zou z' een ware moeder heten,
en zo weinig moeder zijn?
Maar, al kon dit moog'lijk wezen,
Vader, Gij vergeet mij niet!
Neen, dit heb ik nooit te vrezen:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!

Vers 8
Zal eens 't graf mijn stof verzaam'len,
juichend zal in stervenspijn
't laatste woord, dat ik zal staam'len,
vrije gunst, genade zijn.
Ja, die zal ik eeuwig danken,
waar 'k de Vader en de Zoon
eeuwig lofzing voor de troon,
dan herhaal ik nog die klanken:
God is liefd', o eng'lenstem,
mensentong, verheerlijkt Hem!