De Lofzang van Simeon

De Lofzang van Simeon


Gezang 4 van de enige gezangen - De lofzang van Simeon: Bijbeltekst en zangtekst


Product vergelijk (0)


Liedbewerkingen rond Advent en Kerst - Leander van der Steen

Liedbewerkingen rond Advent en Kerst - Leander van der Steen

Steen, Leander van der

Liedbewerkingen rond Advent en Kerst van Leander van der Steen Voor piano en solo-instrumentInhoud:..

€ 14,95

Lof zij de God van Israël - André de Jager

Lof zij de God van Israël - André de Jager

Jager, André de

Lof zij de God van Israël van André de JagerInhoud:Psalm 85Psalm 90Psalm 133De Tien Geboden des Heer..

€ 11,50

Lofzangen van Israël - Annelies Tanis

Lofzangen van Israël - Annelies Tanis

Tanis, Annelies

Lofzangen van Israël van Annelies TanisInhoud: Psalm 24, 47, 56, 62, 87, 92, 96, 97, 110, 124, Lo..

€ 13,95

Psalmen en gezangen 1 - Dick Slagman

Psalmen en gezangen 1 - Dick Slagman

Slagman, Dick

Psalmen en gezangen 1 van Dick SlagmanPsalm 17Psalm 34Lofzang van SimeonOmvang: 15 pagina'sIdioom: R..

€ 10,95

Psalmen en lofzangen in cijferakkoorden - Johannes de Heer

Psalmen en lofzangen in cijferakkoorden - Johannes de Heer

Heer, Johannes de

Psalmen en lofzangen in cijferakkoorden - Johannes de HeerInhoud:Alle 150 PsalmenLofzang van MariaLo..

€ 24,95

Vijf koraalbewerkingen - Gert-Jan den Butter

Vijf koraalbewerkingen - Gert-Jan den Butter

Butter, Gert-Jan den

Vijf koraalbewerkingen van Gert-Jan den ButterInhoud: Passacaglia en koraal Psalm 62Canon en koraa..

€ 11,95

Zangbundel op hogen toon - Martijn den Haan

Zangbundel op hogen toon - Martijn den Haan

Haan, M. den

Zangbundel op hogen toon van Martijn den HaanPsalmen met bovenstemPsalm 1Psalm 3Psalm 19Psalm 21Psal..

€ 4,95

Zes koraalbewerkingen - Arjan Koning

Zes koraalbewerkingen - Arjan Koning

Koning, Arjan

Zes koraalbewerkingen van Arjan KoningInhoud: Psalm 24Psalm 100Psalm 116Psalm 132Psalm 138Lofzang..

€ 10,95

Advent en kerst 2 - Lenard Verkamman

Advent en kerst 2 - Lenard Verkamman

Verkamman, Lenard

Advent en kerst 2 van Lenard Verkamman Inhoud: Lofzang van Simeon:1 en 2 Op U mijn Heiland, blij..

€ 7,45

De lofzang van Simeon - Pieter Heykoop

De lofzang van Simeon - Pieter Heykoop

Heykoop, Pieter

De lofzang van Simeon van Pieter HeykoopInhoud:Meditatie en orgelkoraal:"De lofzang van Simeon"..

€ 6,00

Kerstliederen voor orgel 2 - Diverse componisten

Kerstliederen voor orgel 2 - Diverse componisten

Dubbink, Henk, Galema, Ate, ...

Kerstliederen voor orgel 2 van diverse componistenInhoud: Twee kerstliederen (Jaap Niewenhuijse)Loo..

€ 13,45

Koraalbewerkingen voor orgel 4 - Jan Peter Teeuw

Koraalbewerkingen voor orgel 4 - Jan Peter Teeuw

Teeuw, Jan Peter

Koraalbewerkingen voor orgel 4 van Jan Peter TeeuwInhoud: Fanfare, intermezzo en toccata "Ee..

€ 11,95

Weergeven 13 t/m 24 van in totaal 25

25 En ziet, er was een mens te Jeruzalem, wiens naam was Simeon; en deze mens was rechtvaardig en godvrezende; verwachtende de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem.

26 En hem was een Goddelijke openbaring gedaan door den Heiligen Geest, dat hij den dood niet zien zoude, eer hij den Christus des Heeren zou zien.

schilderij van Hans Memling: Triptiek met de geboorte, aanbidding der wijzen en de presentatie in de tempel
» meer
27 En hij kwam door den Geest in den tempel. En als de ouders het Kindeken Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met Hem te doen;

28 Zo nam hij Hetzelve in zijn armen, en loofde God, en zeide:

29 Nu laat Gij, Heere! Uw dienstknecht gaan in vrede naar Uw woord;

30 Want mijn ogen hebben Uw zaligheid gezien,

31 Die Gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken:

32 Een Licht tot verlichting der heidenen, en tot heerlijkheid van Uw volk Israël.

33 En Jozef en Zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van Hem gezegd werd.

schilderij van Rembrandt Harmensz. van Rijn: De profetie van Simeon aan Maria
34 En Simeon zegende henlieden, en zeide tot Maria, Zijn moeder: Zie, Deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, en tot een teken, dat wedersproken zal worden.

35 (En ook een zwaard zal door uw eigen ziel gaan) opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden.

Lofzang van Simeon

Vers 1
Zo laat Gij, HEER, Uw knecht,
Naar 't woord, hem toegezegd,
Thans henengaan in vrede;
Nu hij Uw zaligheid,
Zo lang door hem verbeid,
Gezien heeft op zijn bede.

Vers 2
Een licht, zo groot, zo schoon,
Gedaald van 's hemels troon,
Straalt volk bij volk in d' ogen;
Terwijl 't het blind gezicht
Van 't heidendom verlicht,
En Isrel zal verhogen.