PSALM 54

Psalm 54


Informatie en bladmuziek over Psalm 54

Tekst en zang 1773 en Datheen

Product vergelijk (0)


67 voorspelen bij Psalmen - Dick Troost

67 voorspelen bij Psalmen - Dick Troost

Troost, Dick

67 voorspelen bij Psalmen van Dick Troost Voor orgelHet kerkelijk jaar rondInhoud:Psalm 2Psalm 8P..

€ 20,00

Gebed II - Dick Sanderman

Gebed II - Dick Sanderman

Sanderman, Dick

Gebed II van Dick Sanderman 5 koraalbewerkingen in romantische stijlInhoud:Psalm 6Psalm 54Psalm 90P..

€ 12,95

Koraalbundel op hogen toon - Martijn den Haan

Koraalbundel op hogen toon - Martijn den Haan

Haan, M. den

Koraalbundel op hogen toon van Martijn den HaanPsalmen met bovenstemPsalm 1Psalm 3Psalm 19Psalm 21Ps..

€ 15,95

Korte koraalvoorspelen - Dick Sanderman

Korte koraalvoorspelen - Dick Sanderman

Sanderman, Dick

Korte koraalvoorspelen van Dick Sanderman Inhoud:Psalm 2, 17, 63, 70, 19, 6, 22, 24, 62, 95, 111, 2..

€ 8,95

Psalmbewerkingen voor orgel deel 01 Peter de Wilde

Psalmbewerkingen voor orgel deel 01 Peter de Wilde

Wilde, Peter de

Psalmbewerkingen voor orgel deel 1 van Peter de WildeInhoud:Melodieomspeling Psalm 27Inleiding, tri..

€ 10,95

Psalmen 3 - Chris Haalboom

Psalmen 3 - Chris Haalboom

Haalboom, Chr.

Psalmen 3 van Chris Haalboom25 Psalmen voor elektronisch orgel en kerkorgelInhoud:Psalm 51-75..

€ 8,95

Psalmen uit Epe - Dick Sanderman

Psalmen uit Epe - Dick Sanderman

Sanderman, Dick

Psalmen uit Epe van Dick Sanderman Inhoud:Psalm 5 (64), Psalm 13, Psalm 25, Psalm  42, Psalm..

€ 12,95

Sprekende Psalmen 2 - Bart Schalk

Sprekende Psalmen 2 - Bart Schalk

Schalk, Bart

Sprekende Psalmen 2 van Bart SchalkInhoud :Psalm 54 (in de stijl van Bach)Psalm 65 (in de stijl van..

€ 11,95

Zangbundel op hogen toon - Martijn den Haan

Zangbundel op hogen toon - Martijn den Haan

Haan, M. den

Zangbundel op hogen toon van Martijn den HaanPsalmen met bovenstemPsalm 1Psalm 3Psalm 19Psalm 21Psal..

€ 4,95

Zehn kleine Choralvorspiele - Dick Sanderman

Zehn kleine Choralvorspiele - Dick Sanderman

Sanderman, Dick

Zehn kleine Choralvorspiele van Dick SandermanInhoud:Psalm 8Psalm 26Psalm 42Psalm 51Psalm 54Psalm 79..

€ 12,95

Psalmen 051-075 - Gerrit Jan van de Werfhorst

Psalmen 051-075 - Gerrit Jan van de Werfhorst

Werfhorst, Gerrit Jan van de

Psalmen 51- 75 van Gerrit Jan van de WerfhorstInhoud:Psalmen 51 – 75 ..

€ 16,95

Samenzangbegeleiding met Bovenstem op hele noten 3 - Jan Bouman

Samenzangbegeleiding met Bovenstem op hele noten 3 - Jan Bouman

Bouman, Jan

Bovenstem op hele noten 3 van Jan Bouman Samenzangbegeleiding met eenvoudige instructieInclusief CD..

€ 14,50

Weergeven 1 t/m 12 van in totaal 22

Psalm 54

1 Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth; Als de Zifieten gekomen waren, en tot Saul gezegd hadden: Verbergt zich David niet bij ons? O God! verlos mij door Uw Naam, en doe mij recht door Uw macht.

2 O God! hoor mijn gebed; neig de oren tot de redenen mijns monds.

3 Want vreemden staan tegen mij op, en tirannen zoeken mijn ziel; zij stellen God niet voor hun ogen. Sela.

4 Ziet, God is mij een Helper; de Heere is onder degenen, die mijn ziel ondersteunen.

5 Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden; roei hen uit door Uw waarheid.

6 Ik zal U met vrijwilligheid offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE! loven, want Hij is goed.

7 Want Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid; en mijn oog heeft gezien op mijn vijanden.

Psalm 54

Vers 1
O God, verlos mij uit den nood,
En red door Uwen naam mijn leven;
Mijn rechtzaak zij aan U verbleven;
Och, of Uw arm mij bijstand bood!
O God, sla acht op mijn gebed,
Neig tot mijn rede gunstig d' oren,
En wil mijn bitt're klacht verhoren;
Zo word' ik uit den angst gered.

Vers 2
Want vreemden steken 't hoofd omhoog
Tot mijn verderf; ik zie tirannen,
Om mij te doden, samenspannen;
Zij stellen God zich niet voor 't oog.
Zie, God, die nimmer mij vergeet,
Is mij een helper in mijn lijden;
Hij voert hen aan, die voor mij strijden,
En ondersteunt mij in mijn leed.

Vers 3
Hij zal dit kwaad, dit boos bestaan,
Aan mijn verspiederen vergelden.
Roei uit, die tegen mij zich stelden;
Het gaat Uw trouw en waarheid aan.
lk zal U, met een blij gemoed
Vrijwillig off'ren, HEER der heren;
lk zal Uw naam met lofzang eren,
Dit eist Uw naam, want hij is goed.

Vers 4
Want God wil mij Zijn bijstand biên.
Hij heeft mij 't onheil doen ontkomen,
En mijn benauwdheid weggenomen:
lk heb mijns vijands val gezien.

Psalm 54

Vers 1
Och, Heer almachtig, help toch mij,
Door Uwen Naam en sterkte krachtig;
Neem mijn zaak aan, wees mijns gedachtig,
Laat Uwe macht verschijnen vrij.
't Gebed dat ik nu doe, verhoor;
Wil, Heer, neigen tot mij Uw oren,
Opdat Gij moogt goediglijk horen
De woorden, die ik brenge voort.

Vers 2
Met een wreed harte, zo elk ziet,
Komen mij nu toe mijn vijanden;
Naar mijn leven zijn ze gestanden,
Zij hebben God voor ogen niet,
Nochtans doet God mij onderstand
Door hulp, die Hij mij heeft bewezen;
Hij is bij mij in allen dezen
En onderhoudt mij met Zijn hand.

Vers 3
Hij is 't, die daar doet vallen zwaar
Op mijn vijanden al Zijn plagen;
Als zij van Hem werden verslagen,
Dan werd Uwe trouw openbaar.
Dan zal ik vrijwillig, o Heer!
Een vrolijk offer U toebringen;
Uwen naam lovende met zingen,
Die vol goedheid is en vol eer.

Vers 4
Gij heb mij uit nood ende pijn
Verlost, en mij laten aanschouwen
Mijnen lust in dat zwaar benauwen,
En de straf der vijanden mijn.